• ผลิตน้ำส้มสายชู บุกก้อน บุกเส้น หลากชนิด และจัดจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่น
  • ผลิตน้ำสลัด และน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม และจัดจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่น
  • ผลิตฮ็อตซอส (ซอสจากส้มยูซุ) จัดจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่นและส่งออกต่างประเทศ (US)