• ทางเราหมักน้ำส้มสายชูในไหดินเหนียวโบราณขนาดใหญ่ ซึ่งต่างจากน้ำส้มสายชูทั่วไปที่หมักในใหใบเล็ก
  • ทางเราใช้แต่ข้าวออร์แกนิคปลอดสารเคมีเพื่อมาทำน้ำส้มสายชูคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพ
  • ในการหมักน้ำส้มสายชูนี้ ใช้เวลา 6 เดือนหมักในไหดินเหนียวท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองอายะ
  • หลังจากนั้นย้ายน้ำส้มสายชูมาหมักต่อในไหดินเหนียวอีกแห่งในไลน์ผลิต ใช้เวลา 6 เดือนในการหมัก