องค์กรของเรา (The Organization)
Ohyama Foods เป็นบริษัทผลิตน้ำส้มสายชูตามแบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี ตั้งอยู่ในเมืองอายะ จังหวัดมิยาซากิ คุณคิโยชิ โอยามะได้เริ่มผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวไม่ขัดสีที่เมืองคุนิโทมิมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1930 และขยายกิจการ ก่อตั้งบริษัทเมื่อปีค.ศ. 1972 หลังจากนั้นทางเราได้ย้ายโรงงานมาตั้งที่เมืองอายะ จังหวัดมิยาซากิในปีค.ศ. 1973 เนื่องจากเมืองอายะเป็นแหล่งน้ำใสสะอาดที่ได้รับรางวัลว่าเป็น 1 ในน้ำแร่ที่บริสุทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่น ทางเรานำน้ำแร่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูไม่ขัดสี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค