• เราให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าของเราด้วยแฮนด์เมดมากกว่าด้วยเครื่องจักร เพราะเราเชื่อมั่นในการทำผลิตภัณฑ์ด้วยความรักและความเอาใจใส่
    • น้ำส้มสายชูของโอยามะฟู้ดส์หมักในไหดินเหนียวโบราณขนาดใหญ่อายุมากกว่า 200 ปี ด้วยวิธีการหมักแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เพื่อให้ได้น้ำส้มสายชูพรีเมี่ยม
    • น้ำที่ใช้เป็นน้ำในกระบวนการผลิต เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการเคมีใดใด น้ำจากเมืองอายะนี้ได้รับรางวัลว่าเป็น 1 ในน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่น
    • เราใส่ใจกับสุขภาพของทุกคน เราจึงใช้วัตถุดิบออร์แกนิค ปราศจากสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง และเรายังใส่ใจ ช่วยเหลือคนในท้องถิ่นด้วยการใช้วัตถุดิบออร์แกนิคส่วนใหญ่จากเกษตรกรในพื้นที่