น้ำส้มสายชูนี้หมักในไหดินเหนียวโบราณขนาดใหญ่ (ไห Sangoku Wakame) ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามในเมืองอายะ วิธีการหมักแบบดั้งเดิมนี้สืบทอดต่อมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1930 ข้าวที่ใช้เป็นข้าวออร์แกนิคที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารเคมีหรือปุ๋ยสังเคราะห์